Trường ngoại ngữ Nhật Bản tại Tokyo (Trường ngoại ngữ Kichijoji)

kantaijihantaijihanglenglish
Giới thiệu về KLS
Các khóa học
Điều kiện nhập học
Câu hỏi thường gặp
Bản đồ tới trường
Liên hệ
ĐCác khóa học
  • Tổ hợp lớp học
  • Lớp học cá nhân riêng
  • Ngoài ra

Lớp học cá nhân riêng / Lớp học Semi

Lớp học riêng là lớp học chỉ có 1 giáo viên và 1 học sinh thời gian từ 9:00 đến 7:50 trong khoảng thời gian này được xắp xếp lịch phù hợp theo yêu cầu của học viên. Thời gian bắt đầu cũng khóa học cũng được tự trọn.
Lớp học Semi là lớp học 1 giáo viên – 2 học sinh cũng giống như lớp trên yêu cầu 2 học viên cùng trình độ đăng ký

Giới thiệu về KLSCác khóa họcĐiều kiện nhập họcCâu hỏi thường gặpBản đồ tới trườngLiên hệ
Thông tin mới nhất.Tuyển dụng tình nguyện viên.Đối tác kinh doanh.Về nhà ở.
Chính sách bảo mật.Bản đồ trang Web.

Copyright (C) 2009 KLS Corporation. All Rights Reserved.