Trường ngoại ngữ Nhật Bản tại Tokyo (Trường ngoại ngữ Kichijoji)

kantaijihantaijihanglenglish
Giới thiệu về KLS
Các khóa học
Điều kiện nhập học
Câu hỏi thường gặp
Bản đồ tới trường
Liên hệ
Điều kiện nhập học
  • Những người cần vi sa.
  • Nguyện vọng Visa Du học
  • Trường hợp visa ngắn hạn
  • Những người không cần vi sa.
  • Nguyện vọng nhập học lớp học tổ hợp
  • Lớp học cá nhân riêng
  • Ngoài ra

Dành cho những người muốn lớp học cá nhân riêng / Lớp học Semi

● Thời gian nhập học , Thời hạn đăng ký

Thời gian theo nguyện vọng của học viên

● Học phí

Lớp học cá nhân riêng/ lớp học Semi thì học phí có sự khác nhau như bảng dưới, Phí nhập học là : 16,500 Yên

Plan A

Nếu không tham dự được giờ học thì liên lạc trước 24 tiếng học phí buổi hôm đó sẽ được chuyển sang tháng sau ( nếu thông báo trước trong 30 ngày cũng được bảo lưu chuyển sang tháng sau theo nguyện vọng) hoặc nếu có thông báo nghỉ đúng ngày học thì tiền học phí buổi đó 1 nửa được chuyển sang tháng sau.

Phí nhập học: : 16,500 Yên Thuế : 10% , đơn vị: Yên
 

Số học viên

50Phút

80Phút

110Phút

170Phút

Thứ 2 ~ Thứ 6 09:00 - 18:00

1

5,500

7,700

9,900

14,850

2

3,850

5,390

6,930

10,390

Thứ 2 ~ Thứ 6 18:00 -
Thứ 7: 09:30 - 13:00

1

6,050

8,800

11,550

17,050

2

4,230

6,160

8,080

11,930

Thứ 7: 13:00 - 16:00

1

6,600

9,900

13,200

19,800

2

4,620

6,930

9,240

13,860

Chú ý: Tiết học bù thời gian xắp xếp phụ thuộc Giáo viên, phòng học trống hay không

トップへ

Plan B

Nếu liên lạc không tham gia giờ học được trước 1 tháng thì học phí tháng đó không được tính và không được chuyển sang kỳ sau. Hoặc nếu liên lạc trước 24 giờ thì học phí buổi học hôm đó được chuyển sang buổi khác trong 30 ngày tính từ trước sau buổi hôm đó.

Phí nhập học: : 16,500 Yên Thuế : 10% , đơn vị: Yên
 

Số học viên

50Phút

80Phút

110Phút

170Phút

Thứ 2 ~ Thứ 6 09:00 - 18:00

1

4,400

6,050

7,700

11,000

2

3,080

4,230

5,390

7,700

Thứ 2 ~ Thứ 6 18:00 -
Thứ 7: 09:30 - 13:00

1

4,950

7,150

9,350

13,750

2

3,460

5,000

6,540

9,620

Thứ 7: 13:00 - 16:00

1

5,500

8,250

11,000

16,500

2

3,850

5,770

7,700

11,550

Chú ý: Tiết học bù thời gian xắp xếp phụ thuộc Giáo viên, phòng học trống hay không

Plan C

Muốn tham gia tiết học này nếu liên lạc trước 48 tiếng, chúng tôi sẽ xắp xếp giờ học theo nguyện vọng của bạn

Phí nhập học: : 16,500 Yên Thuế : 10% , đơn vị: Yên
 

Số học viên

50Phút

80Phút

110Phút

170Phút

Thứ 2 ~ Thứ 6 09:00 - 18:00

1

6,050

8,250

10,450

15,950

2

4,230

5,770

7,310

11,160

Thứ 2 ~ Thứ 6 18:00 -
Thứ 7: 09:30 - 13:00

1

6,600

9,350

12,100

17,600

2

4,620

6,540

8,470

12,320

Thứ 7: 13:00 - 16:00

1

7,150

10,450

13,750

20,350

2

5,000

7,310

9,620

14,240

Khóa học riêng tập chung

Khóa ngắn hạn thời gian 2 tuần

Phí nhập học: Miễn phí Thuế : 10% , đơn vị: Yên

50Phút × 10 Lớp

41,910

39,810*

80Phút × 10 Lớp

57,640

54,750*

110Phút × 10 Lớp

73,370

69,700*

※Giảm giá cho học viên đang theo học tại trường

トップへ

● CÁC BƯỚC NHẬP HỌC

Bước 1

Liên hệ tư vấn

 

Bước 2

Đăng ký

 

Bước 3

Phỏng vấn / Test năng lực phân lớp

 

Bước 4

Bắt đầu giờ học

 
トップへ


Giới thiệu về KLSCác khóa họcĐiều kiện nhập họcCâu hỏi thường gặpBản đồ tới trườngLiên hệ
Thông tin mới nhất.Tuyển dụng tình nguyện viên.Đối tác kinh doanh.Về nhà ở.
Chính sách bảo mật.Bản đồ trang Web.

Copyright (C) 2009 KLS Corporation. All Rights Reserved.